Het Nederlands Centrum voor Dendrochronologie

  Diensten van RING


Het aanvragen van dateringsonderzoek

 

Bij het aanvragen van standaard dateringsonderzoek doorloopt men de volgende stappen:

  • De cliënt vraagt RING om een offerte, waarbij hij aangeeft om welke diensten het gaat;
  • RING maakt een offerte op en stuurt die ter ondertekening terug naar de cliënt;
  • De cliënt ondertekent en retourneert de offerte;
  • De cliënt stuurt het onderzoeksmateriaal naar RING, vergezeld van een ingevuld documentatieformulier.

aanvraagformulieren


  Stichting Ring © 2014